Blues Jamboree
KLIKKBLUES JAMBOREE 2005 - Medzinárodný bluesový festival

hala MILLENIUM Nové Zámky - Music Club IMC Nové Zámky
25 - 26. november 2005

Milí priatelia dobrej hudby,
Oslovujeme Vás v mene všetkých prívržencov bluesových a rockových žánrov, ktorým záleží na tom, aby aj v súčasnom svete, zaplavenom lacným gýčom a nekritickým prístupom k populárnej hudbe, prežila kvalitná hudba a estetické, morálne i hodnotové základy, ktoré rock a blues stanovil v 60-tych rokoch zostali zachované dodnes. Už dlhší čas sme uvažovali o možnosti zorganizovať každoročne sa opakujúce festivaly bluesovej hudby a tohto roku s konečným rozhodnutím pristupujeme k odštartovaniu prvého ročníka. 1. medzinárodný bluesový festival v Nových Zámkoch, by bol svojim spôsobom jedinečný a prvý v histórii mesta, ktorý by zároveň mohol byť odrazovým mostíkom pre ďalšie ročníky tohto podujatia. Z tohtoročného dvojdňového bluesového sviatku, by sa v budúcnosti mohol stať viacdňový, medzinárodne rešpektovaný hudobný festival s kvalitným zastúpením a bohatou návštevnosťou, ktorý by výnimočným spôsobom prispieval o.i. aj k šíreniu dobrého mena tohto regiónu a samozrejme i mesta Nové Zámky samotného.

Miestom konania festivalu bude, piatok IMC Music Club a sobotu hala Millenium v Nových Zámkoch, kde sa pravidelne usporadúvajú koncerty na reprezentatívnej technickej i spoločenskej úrovni.

Koncerty známych bluesových formácií z Európy a USA, ktoré budú ťažiskom podujatia , budú zabezpečené profesionálnou zvukovou a svetelnou technikou. Príjemné a pohodlné prostredie (stoly, bufety, kuchyňa, reštaurácia) je takisto zárukou úspešnej realizácie festivalu a všeobecnej spokojnosti zúčastnených umelcov i publika. Doprovodné, aditívne programy (napríklad akustických) by sa konali počas prestávok vo vestibule športovej haly.

Piatok: 20.00

Black Jack
(SK)
Boogie - Gál Csaba Band (HU)
V.Z.N.CH. (SK)
International Free Jam

Sobotu: 17.00

Bonzo – & The Resonators
(SK)
Miloš Železňák Band – Juraj Turtev (SK)
Petra Börnerová Band feat.: Benkő Zsolt & Friends (CZ, SK, HU)
Big Daddy Wilson (USA)
Deák Bill Blues Band (HU)
BluesHammer (Srbsko)
Tortilla Flat (PL)
Steve Saluto (I)
Canned Heat R.B. (SK)Počas celého festivalu sa budú nahrávať vystúpenia zúčastnených formácií a v spolupráci s nahrávacím štúdiom plánujeme vydávanie série zvukových CD s názvom „KLIKKBLUES Live 2005....2006....“

Feri Sajtos (organizátor festivalu)

Ďakujeme
za podporu:

A GIBSON, EPIPHONE, SHURE kivételes forgalmazója.  MARSHALL, DUNLOP, MXR, SEAGULL árusítója.